ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280219
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  280219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะนาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankohnanoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเกาะนาน้อย
ตำบล :
  ศิลาลอย
อำเภอ :
  สามร้อยยอด
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77180
โทรศัพท์ :
  0969699245
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤศจิกายน 2523
อีเมล์ :
  Bankoananoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนศิลาลอย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศิลาลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย


นายธรรมธร เทพทิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน