ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280224
รหัส Smis 8 หลัก :
  77020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  280224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamroiyod School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยขมิ้น
ตำบล :
  ไร่เก่า
อำเภอ :
  สามร้อยยอด
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77180
โทรศัพท์ :
  0-3268-8188
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม2479
อีเมล์ :
  ban300yod@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไร่เก่าศาลาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไร่เก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)


นางสาวสุนทร แซ่เตียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน