ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280240
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  280240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่าวน้อยวิทยานิคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  aownoiwittayanikom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านวังมะเดื่อ
ตำบล :
  อ่าวน้อย
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  032510063
โทรสาร :
  032510063
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  aownoiwitschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประจวบคีรีขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กม 5
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  159 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 19:26:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม


นายราเชนทร์ พูลเพิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน