ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางชุมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280243
รหัส Smis 8 หลัก :
  77022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  280243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยางชุมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangchumwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านยางชุม
ตำบล :
  หาดขาม
อำเภอ :
  กุยบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77150
โทรศัพท์ :
  032823594
โทรสาร :
  032823594
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2532
อีเมล์ :
  ycwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หาดขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  144 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 00:50:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยางชุมวิทยา


นายนพพล เสียงกล่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน