ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทับสะแกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280244
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  280244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทับสะแกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thapsakaewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเขาดิน
ตำบล :
  นาหูกวาง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032671102
โทรสาร :
  032671195
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  thapsakaewit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาหูกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  198 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:51:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทับสะแกวิทยา


นางโสภา ชวนวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน