ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยยางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280245
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  280245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยยางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaiyang wittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคอกม้า
ตำบล :
  ห้วยยาง
อำเภอ :
  ทับสะแก
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77130
โทรศัพท์ :
  032906106-7
โทรสาร :
  032906106-7
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/09/2533
อีเมล์ :
  webmaster@hws.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ------------
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  270 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:26:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยยางวิทยา


นางชลิกา หูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน