ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280250
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  280250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางสะพานน้อยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangsaphannoiwitthayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งกะโตน
ตำบล :
  ปากแพรก
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032699437
โทรสาร :
  032699437
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  phannoiwitt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแพรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  260 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:15:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม


นายชัยชนะ สระทองทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน