ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองปราณบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280251
รหัส Smis 8 หลัก :
  77022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  280251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองปราณบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangpranburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน73
ตำบล :
  เขาน้อย
อำเภอ :
  ปราณบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77120
โทรศัพท์ :
  0-3262-1773
โทรสาร :
  032623395
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราณบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09:02:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองปราณบุรี


นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน