ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280253
รหัส Smis 8 หลัก :
  77022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  280253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Treamudomsaksapattankarnpranburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปราณบุรี
ตำบล :
  ปราณบุรี
อำเภอ :
  ปราณบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77120
โทรศัพท์ :
  0-3262-2188
โทรสาร :
  032623032
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  info@treampran.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราณบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 15:39:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี


ดร.สมชัย สินแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]