ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280256
รหัส Smis 8 หลัก :
  77022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  280256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวหินวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAHINWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7/1   บ้าน
ตำบล :
  หัวหิน
อำเภอ :
  หัวหิน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77110
โทรศัพท์ :
  0-3251-1399
โทรสาร :
  032511399
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2560 เวลา 05:20:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม


นายสุรินทร์ บุญทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน