ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 6 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองพลับวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280257
รหัส Smis 8 หลัก :
  77022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  280257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองพลับวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongplubwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองพลับ
ตำบล :
  หนองพลับ
อำเภอ :
  หัวหิน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77110
โทรศัพท์ :
  0-3257-1200
โทรสาร :
  032571021
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  nwa_huahin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพลับ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:11:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองพลับวิทยา


นายจงรัก จันทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน