ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280258
รหัส Smis 8 หลัก :
  77022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  280258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามร้อยยอดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samroiyodwittayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน554
ตำบล :
  ไร่เก่า
อำเภอ :
  สามร้อยยอด
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77180
โทรศัพท์ :
  0-3268-8488
โทรสาร :
  032688500
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/06/2518
อีเมล์ :
  samroiwit@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงขร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลไร่เก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:55:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม


นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน