ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งแย้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210004
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  210004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งแย้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTUNGYEA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทุ่งแย้
ตำบล :
  ไชยมนตรี
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  0887542909
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01062482
อีเมล์ :
  wattungyae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยมนตรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:35:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งแย้


นางปรีดา พ่วงกิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน