ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210007
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  210007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านชัน
ตำบล :
  กำแพงเซา
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80280
โทรศัพท์ :
  0878845004
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2461
อีเมล์ :
  wadchun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กำแพงเซา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10:15:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชัน


นายภักดี จิตรัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน