ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมุขธารา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210045
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  210045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมุขธารา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmooktara
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากนคร
ตำบล :
  ปากนคร
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  075351786
โทรสาร :
  075351786
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  mooktara54@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปากนคร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:42:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมุขธารา


นายประวิช บัวประหลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมุขธารา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน