ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210052
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  210052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Bang Yai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบางใหญ่
ตำบล :
  บางจาก
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80330
โทรศัพท์ :
  473081
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางจาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 14:46:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางใหญ่


นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน