ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางกระบือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210054
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  210054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางกระบือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBANGGRABUE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านบางควาย
ตำบล :
  ท่าไร่
อำเภอ :
  เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  075470054
โทรสาร :
  075470054
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2493
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 14:03:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางกระบือ


นางเรณู จุลผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกระบือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน