ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210076
รหัส Smis 8 หลัก :
  80040116
รหัส Obec 6 หลัก :
  210076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านบางโหนด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonbanbangnod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบางโหนด
ตำบล :
  ขนอม
อำเภอ :
  ขนอม
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80210
โทรศัพท์ :
  075528041
โทรสาร :
  075528041
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  banbangnod@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  279
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลขนอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 15:22:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด


นายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน