ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขวงเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210090
รหัส Smis 8 หลัก :
  80040131
รหัส Obec 6 หลัก :
  210090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแขวงเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankavypao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแขวงเภา
ตำบล :
  ท้องเนียน
อำเภอ :
  ขนอม
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80210
โทรศัพท์ :
  075450442
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  sch754039@pnst4.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้องเนียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:43:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแขวงเภา


นายปิยะศักดิ์ สงวนศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขวงเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน