ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะเปียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210095
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  210095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกะเปียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkapied
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกะเปียด
ตำบล :
  กะเปียด
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-520229
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2475
อีเมล์ :
  Natawut126@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะเปียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:53:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกะเปียด


นางสุนิดา ศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเปียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน