ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนเงิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210161
รหัส Smis 8 หลัก :
  80030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  210161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนเงิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khuan Ngoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านควนเงิน
ตำบล :
  บ้านตูล
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  0980493678
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04:21:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนเงิน


นายพัฒนพากย์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเงิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน