ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210365
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  210365
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านควนประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUANPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านควนประชาสรรค์
ตำบล :
  กุแหระ
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-350680
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  churychat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 4 อารยันศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุแหระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14:03:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์


นายสุทิน บุษบา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน