ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210447
รหัส Smis 8 หลัก :
  80030182
รหัส Obec 6 หลัก :
  210447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพิศาลนฤมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpisannarumit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหูด่าน
ตำบล :
  ร่อนพิบูลย์
อำเภอ :
  ร่อนพิบูลย์
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80130
โทรศัพท์ :
  075441142
โทรสาร :
  075441142
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ร่อนพิบูลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09:38:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต


นายสุรทิน ทิพย์อักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน