ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210456
รหัส Smis 8 หลัก :
  80030187
รหัส Obec 6 หลัก :
  210456
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchunwatsuwanrangsri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกยาง
ตำบล :
  ร่อนพิบูลย์
อำเภอ :
  ร่อนพิบูลย์
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80130
โทรศัพท์ :
  075442833
โทรสาร :
  075442833
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  26
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 20:25:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี


นางเยาวมาลย์ มะเดโช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน