ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดินดอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210502
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  210502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดินดอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดินดอน
ตำบล :
  ท่าดี
อำเภอ :
  ลานสกา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80230
โทรศัพท์ :
  0828064356
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  watdindon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:48:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดินดอนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินดอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน