ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210507
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  210507
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไทรงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattringam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านไทรงาม
ตำบล :
  เขาแก้ว
อำเภอ :
  ลานสกา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80230
โทรศัพท์ :
  075-391091
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/03/2465
อีเมล์ :
  patittaya_135@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานสกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:44:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไทรงาม


นายวีระชาย กำเนิดมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน