ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210585
รหัส Smis 8 หลัก :
  80030226
รหัส Obec 6 หลัก :
  210585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนพิบูลสงคราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHOMCHONPIBOONSONGKRAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพัทธสีมา
ตำบล :
  ท่าซอม
อำเภอ :
  หัวไทร
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80170
โทรศัพท์ :
  075348842
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  chpk_16@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าซอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11:58:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม


นายชนะวิน แสงทามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน