ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากพรุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210586
รหัส Smis 8 หลัก :
  80030228
รหัส Obec 6 หลัก :
  210586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากพรุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKPRU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านปากพรุ
ตำบล :
  บางนบ
อำเภอ :
  หัวไทร
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80170
โทรศัพท์ :
  075766070
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางนบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 02:09:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากพรุ


นายโกวิทย์ อุดมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพรุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน