ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210593
รหัส Smis 8 หลัก :
  80030206
รหัส Obec 6 หลัก :
  210593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดเกาะเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonwatkoepet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกาะเพชร
ตำบล :
  เกาะเพชร
อำเภอ :
  หัวไทร
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80170
โทรศัพท์ :
  075348750
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:21:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร


นายวีระเทพ จันทร์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน