ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210597
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  210597
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านปากเสียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanparksiew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปากเสียว
ตำบล :
  ควนกลาง
อำเภอ :
  พิปูน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80270
โทรศัพท์ :
  075-483210,075-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2485
อีเมล์ :
  suktida@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาารศึกษาที่ 8 เมืองสองอ่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08:26:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว


นายวิมล ลำทุมลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน