ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนากัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210622
รหัส Smis 8 หลัก :
  80040010
รหัส Obec 6 หลัก :
  210622
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนากัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนากัน
ตำบล :
  นาเรียง
อำเภอ :
  พรหมคีรี
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80320
โทรศัพท์ :
  349418
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรหมคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาเรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 15:20:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนากัน


นายเกษม อนุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน