ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210655
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020180
รหัส Obec 6 หลัก :
  210655
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังวาลย์วิท 7
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangwanvit 7
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านเคียมงาม
ตำบล :
  บ้านลำนาว
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  075-450074
โทรสาร :
  075450074
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  maw_meow1112@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลำนาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09:31:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7


นายสมหมาย สุดถนอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 7

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน