ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระพรหม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210705
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  210705
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระพรหม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpraprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาพรุ
ตำบล :
  นาพรุ
อำเภอ :
  พระพรหม
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  450160
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายที่ 6 อ.พระพรหม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาพรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2561 เวลา 12:36:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระพรหม


นางจินดา มีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพรหม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน