ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแพร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210716
รหัส Smis 8 หลัก :
  80010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  210716
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแพร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphrae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแพร่
ตำบล :
  ช้างซ้าย
อำเภอ :
  พระพรหม
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80000
โทรศัพท์ :
  0885633482
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  watphrae_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช้างซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09:31:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแพร่


นายปรีชา ลั้งแท้กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน