ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียรใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210792
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  210792
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียรใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chianyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านบ่อล้อ
ตำบล :
  แม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอ :
  เชียรใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80190
โทรศัพท์ :
  075362209
โทรสาร :
  075362136 ต่อ 100
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  chianyaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หัวไทร-เชียรใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เจ้าอยู่หัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:07:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียรใหญ่


นายปราโมทย์ พรหมนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียรใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน