ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210795
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  210795
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธัญญาวดีศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tunyawadeeseksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองยาว
ตำบล :
  ไสหมาก
อำเภอ :
  เชียรใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80190
โทรศัพท์ :
  075354216
โทรสาร :
  075354216
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  Somsakkongpan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไสหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10:51:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา


นางสุจิรา รัตนบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน