ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210802
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042004
รหัส Obec 6 หลัก :
  210802
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โมคลานประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mokkalan Prachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน26
ตำบล :
  โมคลาน
อำเภอ :
  ท่าศาลา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80160
โทรศัพท์ :
  075445328
โทรสาร :
  075445328
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/01/2523
อีเมล์ :
  mokkalan@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าศาลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โมคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13:06:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์


นางวิมพ์วิภา รักสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน