ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210804
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  210804
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน44
ตำบล :
  ถ้ำใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-773151-2
โทรสาร :
  075-773001
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  kanet@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 20:00:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งสง


นายสุนันท์ กลับขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน