ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210808
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  210808
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ก้างปลาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kangplawitayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านก้างปลา
ตำบล :
  ที่วัง
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80310
โทรศัพท์ :
  075-363484,075-
โทรสาร :
  075 36348
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 กุมภาพันธ์ 2536
อีเมล์ :
  kpwsc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ที่วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13:16:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม


นายประเสริฐ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน