ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210810
รหัส Smis 8 หลัก :
  80023001
รหัส Obec 6 หลัก :
  210810
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sotnakhon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหงส์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช


นายสัญญา ศรีสัยยาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน