ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210823
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  210823
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คีรีราษฎร์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KEEREERATPATANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านขุนพัง
ตำบล :
  หินตก
อำเภอ :
  ร่อนพิบูลย์
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80350
โทรศัพท์ :
  075497071
โทรสาร :
  075497166
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/07/19
อีเมล์ :
  keereerat_p@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา


นายสมศักดิ์ คงแป้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน