ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210830
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042009
รหัส Obec 6 หลัก :
  210830
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพราชพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thepparatpittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสระยูง
ตำบล :
  เทพราช
อำเภอ :
  สิชล
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80340
โทรศัพท์ :
  0653530524
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มีนาคม 2533
อีเมล์ :
  tpsschool2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 12:55:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์


นายสมเจตน์ ไชยเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน