ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาพังไกร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210837
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032025
รหัส Obec 6 หลัก :
  210837
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาพังไกร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaopangkrai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาพังไกร
ตำบล :
  เขาพังไกร
อำเภอ :
  หัวไทร
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80170
โทรศัพท์ :
  075845136
โทรสาร :
  075845136
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  khaopangkraischool3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพังไกร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพังไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาพังไกร


นายสุภาส มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพังไกร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2