ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังหินวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210839
รหัส Smis 8 หลัก :
  80022022
รหัส Obec 6 หลัก :
  210839
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังหินวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wanghinvittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังหิน
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  บางขัน
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80360
โทรศัพท์ :
  0808761850
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  wang_hin11@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม


นางสิริวรรรณ มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน