ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนบพิตำวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210846
รหัส Smis 8 หลัก :
  80042013
รหัส Obec 6 หลัก :
  210846
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นบพิตำวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  noppitamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโรงเหล็ก
ตำบล :
  นบพิตำ
อำเภอ :
  นบพิตำ
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80160
โทรศัพท์ :
  075307020
โทรสาร :
  075307290
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/05/2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าศาลา - นบพิตำ-พรหมคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นบพิตำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 08:41:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนบพิตำวิทยา


นายประพฤติ วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน