ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1081010119
รหัส Smis 8 หลัก :
  81010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  010119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankokklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกกลาง
ตำบล :
  พรุเตียว
อำเภอ :
  เขาพนม
จังหวัด :
  กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
  81140
โทรศัพท์ :
  017285793
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  Address:krabi1@obec.go.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สินปุนโคกหารพรุเตียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรุเตียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 14:25:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง


นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]