ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเหรียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1081010121
รหัส Smis 8 หลัก :
  81010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  010121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางเหรียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangriang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านวังน้ำเย็น
ตำบล :
  พรุเตียว
อำเภอ :
  เขาพนม
จังหวัด :
  กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
  81140
โทรศัพท์ :
  075613742
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2515
อีเมล์ :
  bangringsch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สินปุนโคกหารพรุเตียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรุเตียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 17:01:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางเหรียง


นายประดิษฐ์ คงไพฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน