ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1081010238
รหัส Smis 8 หลัก :
  81012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  010238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สินปุนคุณวิชญ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sinpunkunvit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านควนกลาง
ตำบล :
  สินปุน
อำเภอ :
  เขาพนม
จังหวัด :
  กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075702363
โทรสาร :
  075702363
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปีการศึกษา 2531
อีเมล์ :
  info@sinpun.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจา ปกาสัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สินปุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 00:08:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์


นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน