ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1081010240
รหัส Smis 8 หลัก :
  81012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  010240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ 37
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเขาพนม
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  075689030
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  sskschool@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37


นายณรงค์ บุตรย่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน