ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกาะปันหยี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1082330020
รหัส Smis 8 หลัก :
  82010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  330020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะปันหยี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Koh Panyee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเกาะปันหยี
ตำบล :
  เกาะปันหยี
อำเภอ :
  เมืองพังงา
จังหวัด :
  พังงา
รหัสไปรษณีย์ :
  82000
โทรศัพท์ :
  0-7645-0638
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2456
อีเมล์ :
  sch_panyee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพังงา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะปันหยี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:16:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกาะปันหยี


นางพรรณราย จรุงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะปันหยี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน